כל כלי המשמש להעברת מסר פרסומי. יכול להיות מודפס, אלקטרוני, משודר, או מועבר ידנית. כשמדיום מעביר מסרים לקהל גדול שאינו מסוים זהו מדיום המוני.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי