מתכנן המדיה של הקמפיין הפרסומי וכל ערוצי הפרסום הרלוונטיים תוך ניהול ביצועי הזמנות הפרסום וזמני ה"ספוטים".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי