מכשיר המשמש לאיתור חפצים חשודים העשויים מתכת, במטרה למנוע הכנסת נשק או אמצעי לחימה לשטח האירוע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי