Variety. שימוש במספר אלמנטים של עיצוב על מנת לשמור על תשומת לב המתבונן, תוך יצירת קצב מרגש ואקטיבי בקומפוזיציה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי