מינניות; מין נקבה או זכר. הזהות המגדרית היא ביטוי לתחושה של היות גבר או אישה. בביקורת האמנות במבט פמיניסטי המונח מגדר מתייחס לרוב לתחושת הזהות הנשית בתוך החברה והתרבות הפטריארכלית ומתקיים בזיקה לרעיונותיו של הפילוסוף מישל פוקו, שתיאר את המגדר לא כזהות ביולוגית אלא כזהות מעמדית בתוך תהליכי חיברות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי