אבן ענקית, מעובדת בגסות, ששימשה כמונומנט או כמצבה. אבנים מגאליתיות מתקופות פרהיסטוריות פזורות באנגליה ובצרפת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי