שם קוד המתייחס לתכנון לוחות הזמנים לשימוש במעלית משא בעת ההכנות לאירוע. מטרתו למנוע המתנה למעלית וחלוקת הזמן בין הספקים באופן יעיל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי