סימן מסחרי / סמל – המשמעות המקורית היא סמל המורכב מאותיות בלבד, אולם עקב ריבוי השימוש בו נוטים להתייחס היום לכל סמל המורכב מאותיות ואלמנט ויזואלי כלוגו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי