אדם הפועל בכנסת במטרה להשפיע לטובה שם עבור האינטרסים של החברה או הקבוצה שנשכר על ידה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי