פעילות למען קידום האינטרסים של חברה או גוף מסוימים בממשלה באמצעות לוביסטים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי