Jeanneret Charles-Eduard (Le Corbusier) 1887-1965

אדריכל, מעצב, צייר ותאורטיקן שווייצרי. יצירתו משלבת את הגיזה המודרניסטית של הסגנון הבינלאומי עם תעוזה פיסולית. השפיע רבות על השפה החזותית של המאה העשרים בכלל ועל האדריכלות בפרט. ה"מודולור" – אחד ממחקריו של האדריכל לה קורבוזייה, אשר בו פיתח ומימש מודלים של פרופורציות ומידות, שהמקור הוא גוף האדם (גובהו 183 ס"מ). במחקרו הציג את פרופורציות הזהב בגוף האדם. מתרשים זה הסיק כי יש לתכנן כל דבר, מריהוט ועד מבנים שלמים בהתאם לפרופורציות אלו. את מחקרו יישם במבנה "יחידת המגורים" במרסיי בשנות החמישים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי