ענף בתיאולוגיה העוסק בישו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי