קו חד ממדי המתוח במרחב, לישר יש ממד אחד ויחיד – אורך. יש לו אורך בלבד (קו ישר, קו אורך, קו רוחב, קו גובה). לכל שתי נקודות שונות זו מזו יש ישר אחד ויחיד שעליו נמצאות נקודות אלו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי