חברה אשר מספקת מידע תקשורתי ועסקי מעובד וממוין מכל כלי התקשורת ללקוחות שלה לפי תחומי העניין שלהם. יפעת חברה ב-FIBEP, האיגוד הבינלאומי של ספקי מידע, וכך היא מצליחה להעביר מידע גם בנושאים הרלווטיים ללקוחותיה מחו"ל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי