הצד החיצוני של הבגד.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי