יצירת דפוס בצורה שהשוליים השמאליים והימניים של כל שורות הטקסט מיושרים אנכית ויוצרים מראה "ריבועי" כיוון שכל השורות באורך שווה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי