היחס בין הנקודה הלבנה ביותר לבין הנקודה השחורה ביותר בתמונה, כאשר רמות האור של הרקע אינן מחושבות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי