פעילות הכוללת הערכת גישות הציבור כלפי אדם או ארגון, זיהוי המדיניות וההליכים שלהם עם האינטרס הציבורי, תכנון תכנית הפעולה ויישומה במטרה לזכות בהבנת הציבור, בהערכתו החיובית ובקידום האינטרסים של מושאי הפעילות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי