מגמה, אופנה, מודה. בהשאלה אופנה חולפת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי