עבודת אמנות עשויה שלושה חלקים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי