יציע ישיבה, מערכת מודולרית או קבועה של מושבים מדורגים, המיועדים להושבת קהל לצורך צפייה ומבלי שהיושבים יסתירו לצופים היושבים בשורה מאחוריהם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי