מבנה קונסטרוקטיבי ממערכת טראסים (ראה ערך), המורכב מעמודים וקושרות (ראה ערך), כך שנוצר מבנה נפחי, לרוב כולל קירוי של רשת צל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי