מרקם – איכות מישושית של החומר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי