שיטות וצעדים הננקטים להגשמת אסטרטגית קידום המכירות והשיווק הישיר. בפשטנות: אם אסטרטגיה היא "מה", טקטיקה היא "איך".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי