שם קוד המגדיר את קבוצת הגיל של האוכלוסיה הנמצאת בטווח הגילאים של בין ילדים לנערים, גילאי 8-13.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי