רזה, לוח חלק. כינוי לחוסר ידע בתחום מסוים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי