אימג' חרוט על לוח צילום או תבנית, מבוצע בצורה פוטו-מכאנית או ידנית. קיצור של "חריטת תמונה".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי