אזור קרוב למקום האירוע שמוצבים בו שולחנות מתאימים, קווי טלפון ותקשורת. עומד לרשות העיתונאים ונציגי המדיה. כולל חדרים שקטים המשרתים את נציגי הרדיו והטלוויזיה לקיום ראיונות. (PRESS ROOM)

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי