חבלים לביצוע עבודות גלישה התואמים את דרישות התקן לבטיחות בעבודה בגובה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי