Wagner, Otto 1841 – 1918. אדריכל ומעצב, מורה ותיאורטיקן,  אוסטרי אבי האדריכלות המודרנית בוינה קרא לשים דגש מיוחד באדריכלות ובעיצוב על עקרונות הפונקציה יותר מאשר על ערכי הדקורציה. הוא קרא להשתמש בחומרים חדשניים ובמבנים שיתאימו לצרכיו של האדם המודרני.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי