van Dousberg, Theo 1881-1931.אדריכל, צייר ומעצב הולנדי מייסד ועורך ראשי של כתב העת של קבוצת "דה סטיל" ומייסדה של הקבוצה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי