1883 – 1969. אדריכל גרמני. מייסד בית הספר באוהאוס. מחשובי האדריכלים המודרניסטיים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי