מונח שטבע מבקר האמנות הצרפתי פייר רסטני (Restany) במניפסט שפרסם בשנת 1960. במונח זה ביקש רסטני לאפיין קבוצה של אמנים צרפתים, ביניהם ז'אן טינגלי, איב קליין וארמן (ראה תמונה: ארמן, "קליק קלאק)" שיצאו נגד האמנות המופשטת על מנת לבטא – באמצעות אסמבלז'ים של חפצים מצויים (objets trouves) מהסביבה האורבנית והמתועשת – ביקורת אירונית על החברה וצרכני חברת השפע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי