דוגמת הדפסה אחרונה לפני הדפסה לצורך בדיקת קומפוזיציה והגהה בלבד. בהדפס השמש הצבעוניות לא מדויקת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי