מונח נרדף לסופר-ראליזם ולפוטו-ראליזם. סגנון אמנות המאופיין ברמת דיוק מרבית ובגימור וליטוש גבוהים. הסגנון משויך לזרם אמנותי שרווח בשנות השבעים של המאה העשרים, בעיקר בארצות הברית ובמידה מעטה יותר במערב אירופה. הציור מתבסס בדרך כלל על העתקה של תצלומים, שיטה המכונה פוטוראליזם. בפיסול האמנים מתבססים על יציקות גבס של דמויות ואובייקטים ועל צביעתם. אמני ההיפר-ראליזם התמקדו בנושאים עכשוויים מן הסביבה החומרית והאנושית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי