החזר אור על רדיוס.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי