שונה, לא אחיד. מורכב מחלקים שאינם שווים או דומים זה לזה. ההפך מהומוגני

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי