אנושיות תנועה אינטלקטואלית חילונית באירופה החל מתקופת הרנסאנס. ראתה בטיפוח רוח האדם ותרבותו את העיקר, וביקשה במידה רבה להוות אלטרנטיבה למערכת הערכים הדתית (בעיקר הנוצרית). במרכז: תכונותיו של האדם (הפיזיות והרוחניות) והערכים שמנחים את פעולותיו ומחשבותיו. לכל בני האדם מצפון המאפשר להם להבחין בין טוב לרע. חיי האדם מתרכזים בעולם הזה, ביחסים בינו לבין בני אדם אחרים וביחסים בינו לבין הטבע, והוא חייב דין וחשבון רק למצפונו ולאנשים הסובבים אותו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי