גלויה או מכתב הנשלחים ללקוח שהזמין סחורה ומודיעים לו כי חל עיכוב במשלוח. כוללת, במקרים המתאימים, מתן אפשרות לביטול הזמנתו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי