טכניקה הכרוכה בשכפול התמונה בחומרים ובאופני עיבוד שונים. 3 קב' עיקריות של הדפס:

בלט

החלקים הבולטים, המוגבהים, העתידים להיצבע בצבע ישאירו את רישומם על נייר ההדפסה, כלומר ידפיסו את המתווה. למשל הדפסי עץ, לינוליאום, קולוגרף.

שקע

החלקים השקועים, הנוצרים מחריטה, חריצה, גילוף ואו צריבה מקבלים לתוכם את הצבע, המדפיס את המתווה על הנייר כשהלוח מועבר במכבש, למשל תחריט, אקוואטינטה, תצריב.

שטח

ה"גלופה" מתקבלת על ידי ניצול של דחייה כימית של חומרים, למשל שמן ומים על גבי לוח גיר או מתכת בטכניקה הנקראת ליטוגרפיה (הדפס אבן), או בדרך של הסתרה, כיסוי וגילוי חלקי של שטחי המתווה בטכניקה הנקראת הדפס רשת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי