מספר הפעמים שלוח הדפסה מעביר דיו לנייר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי