הדפסת שתי עבודות שונות או יותר על אותו גיליון והפרדתם לאחר סיום ההדפסה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי