סגנון הגשה המאופיין בכך שהמנה העיקרית מוצגת, קודם להגשתה, על גבי עגלה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי