יצירת אמנות המבוססת על פירוק עצמים או חומרים קיימים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי