דפוס המיועד לכמויות גדולות (לרוב דפוס המיועד לעיתונים). מכונת הרוטציה מעבירה את גלילי הנייר, את כל תהליך ההדפסה, החיתוך וההידוק, עד למוצר הסופי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי