דפוס המתאים לכמויות גדולות באיכויות נמוכות, לדוגמה – הדפסת עיתונים. שיטת דפוס המבוססת על הדחייה ההדדית בין שמן למים. במקומות שבהם מופיעים אלמנטים על הלוח ייתפס הצבע ויצבע את הנייר, ובמקומות שבהם הלוח ריק יידחה הצבע על ידי המים והנייר יישאר לא צבוע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי