ביטוי ששימש בתחילת המאה ה-19 לתיאור לבושם של גברים שנהגו להתלבש בסגנון גנדרני ולהתקשט בשפע של תחרות ועיטורים .

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי