מעבר מתמונה לתמונה, או מסצנה לסצנה שבמהלכו משלבים את התמונות כך שאחת נמוגה בהדרגה והשניה עולה בהדרגה במקומה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי