עמעם. מכשיר המשמש לבקרת עוצמת התאורה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי