ציור לשוני הבא להשוות בין שני עצמים, הבאים זה לעומת זה. שני העצמים שונים זה מזה, אך אפשר להשוות ביניהם בתכונה אחת, במצב או בפעולה המשותפת לשניהם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי